El Repte

Introducció

Els videojocs poden servir per, de manera divertida, motivar a les persones a millorar habilitats, adquirir coneixements i despertar interessos.

Els continguts de 3Cat, entre d’altres, tenen per objectiu informar del més rellevant de l’actualitat, de manera imparcial i en català, per ajudar a les persones a entendre el que els envolta.

Objectius

Es tracta de crear el prototip d’un videojoc que, de manera divertida, contribueixi a que les persones que no tenen l’hàbit de connectar amb la informació diària de manera habitual sentin interès per fer-ho.

Jugabilitat

Es busca una jugabilitat “casual”, amb possibilitat de partides ràpides. La corba d’aprenentatge ha de ser ràpida i intuïtiva, i la de progressió ha de permetre que l’usuari percebi millores en les seves habilitats. També hi ha d’haver la possibilitat d’obtenir puntuacions diferents a cada partida.

Estètica

Ha d’encaixar, d’una banda, amb el públic objectiu: ciutadania catalana d’entre 35 i 50 anys, i d’altra amb els conceptes d’actualitat i informació que són els pilars dels serveis de notícies.

Tecnologia

El codi entregat ha de ser en llenguatge Html5, i s’ha de poder jugar en local des dels principals navegadors d’internet (Chrome, Safari, Firefox), de manera optimitzada per a mòbils, tauletes i ordinadors. En tant que prototip o vertical slice, el joc presentat no ha d’estar acabat, però les funcionalitats implementades han de funcionar correctament (sense errors) i el material entregat ha de permetre avaluar la jugabilitat principal (pot ser un sol nivell o una missió amb les mecàniques principals).

Es poden utilitzar llibreries i assets externs, sempre i quan es disposi de llicència per fer-ho, però el codi entregat ha de funcionar en local sense cap necessitat de connexió externa, obrint el fitxer “index.htm”.