DADES D’IDENTIFICACIÓ

GAME CONSULTING S.L. amb CIF B02978872 i domicili social a la Plaça Pau Vila 1 de  08039- Barcelona inscrita al Registre Mercantil de Barcelona , TOM 47616 Foli 152, full B557219.

Correu electrònic: hola@premisludi.cat

VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ

L’accés a aquest lloc web comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el  present Avís. D’igual forma la informació continguda en aquesta pàgina és la vigent en  l’actualitat després de l’última actualització realitzada. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o  Intel·lectual. Per tant, els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms  comercials, logotips, així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat  de GAME CONSULTING S.L. i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o  qualsevol utilització d’aquests ha de ser autoritzada expressament per la societat referenciada. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat  industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats  econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals. 

RESPONSABILITATS

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última  actualització i no representa cap obligació contractual per a Game Consulting,  sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda  de cap producte o servei. Es pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol  informació mitjançant correu electrònic a hola@premisludi.cat

Game Consulting  refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala  utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los,  eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat  d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada  directament per l’entitat i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les quals es té accés mitjançant enllaços (links). 

Així mateix, Game Consulting  no es fa responsable dels possibles errors de  seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús  de versions no actualitzades. 

Data d’última revisió: 28 de setembre de 2023