Requisits

Per participar als Premis Ludi cada participant s’ha de registrar i inscriure-s’hi de manera individual.

  • L’enviament d’una participació (d’un joc) l’ha de fer una sola persona. Quan tots els membres d’un grup hagin validat la participació rebran un correu de conformitat de que la participació ha estat registrada.
  • Un mateix grup pot presentar més d’un projecte, i una mateixa persona pot participar en més d’un grup.
  • Tots els participants han de disposar d’un document que acrediti que estan matriculats en uns estudis de grau superior en un centre amb seu a Catalunya durant el curs 2023-2024. Aquest document es pot sol·licitar al centre on es cursen aquests estudis.