FAQs

Per participar als Premis Ludi cal estar matriculat en uns estudis de grau superior en centre amb seu a Catalunya?

Sí, ja que els Premis Ludi tenen per objectiu posar en valor el talent dels estudiants dels estudis catalans d’educació superior. En el moment d’inscriure’s cada un dels membres del grup haurà d’adjuntar un document que certifiqui que està matriculat en estudis d’educació superior d’un centre amb seu a Catalunya durant el curs 2023-2024.

Cal que els participants estiguin estudiant específicament graus o màsters en creació de videojocs?

No és imprescindible que els participants estiguin cursant estudis específicament de videojocs, la resta de disciplines d’estudis de grau superior i, per tant, de cicles formatius, graus, postgraus, màsters i estudis de doctorat, també són acceptades.

Tots els membres del grup han de ser majors d’edat?

Sí, és un requisit imprescindible.

S’hi pot participar individualment o ha de ser en grup?

Les dues opcions estan admeses. En cas que sigui en grup, aquest podrà estar format per un màxim de 4 integrants, i caldrà que cada membre es registri de manera individual al web i l’enviament de la proposta la faci un d’ells, indicant qui són la resta de membres del grup.

Es pot presentar més d’un projecte?

Sí, s’admet que un mateix grup presenti més d’un projecte, i també que una mateixa persona formi part de més d’un grup.

Quin dels aspectes del joc cal prioritzar?

Cal que la jugabilitat s’adeqüi al repte proposat. A partir d’aquest punt imprescindible, els diversos premis s’atorgaran per aspectes concrets, indicats en cada cas a l’apartat de premis.

El grup que hagi creat el prototip escollit per desenvolupar-se com a videojoc complet a GameBCN podrà participar en el desenvolupament?

Es proposarà als membres del grup escollit formar part del desenvolupament amb l’equip de GameBCN. Podran acceptar-ho alguns o tots. Si no ho accepten, l’equip de GameBCN desenvoluparà el videojoc complet a partir del prototip escollit, fent-hi les modificacions que es considerin per 3Cat.

Es cedeixen els drets del videojoc presentat?

Sí, els participants cedeixen tant els drets d’explotació com els de transformació de l’obra presentada.

El joc definitiu serà exactament igual que el prototip entregat?

No, podrà incorporar-hi canvis o millores, fruit de les noves etapes de desenvolupament o tests amb usuaris. Durant el desenvolupament, les decisions sobre l’evolució del joc a partir del prototip guanyador dels premis correspondran a 3Cat.

Quins són els valors de 3Cat que ha de seguir el joc presentat?

Podeu consultar-los en aquest enllaç: https://www.ccma.cat/llibredestil/

És imprescidible que el prototip de videojoc entregat es pugui jugar en un navegador web?

En aquesta edició dels premis sí, donades les característiques del joc que es busca.

El prototip de videojoc entregat pot fer servir un motor, llibreries o “assets” externs?

Si es disposa dels permisos necessaris per utilitzar-los, sí. En aquest cas caldrà incloure’ls a l’entrega de manera que el joc funcioni en local, sense necessitat de fer cap crida a internet.

El prototip de videojoc entregat pot fer servir algun sistema de “backoffice”?

No, però es poden indicar possibles connexions a sistemes de “backoffice” en la documentació adjuntada amb el joc, per a possibles ampliacions. El prototip entregat, com que ha de funcionar en local, es podria fer una simulació de treball amb dades externes amb fitxers xml.

És imprescindible que el codi del prototip entregat estigui ben optimitzat?

És imprescindible que funcioni bé en les diverses plataformes en que es demana (navegadors d’internet en mòbils, tauletes i ordinadors), i es valorarà que el codi estigui ben optimitzat, però no serà imprescindible per a obtenir els premis en els que no s’indiqui específicament.

Hi ha l'obligació de fer servir alguna tecnologia en concret per crear el prototip entregable?

No, sempre que el joc resultant compleixi tots els requisits especificats a les bases.

El joc està fet en Unity i per jugar-se en local cal configurar un localhost, hi ha algun problema?

Cap problema, prepararem els equips per a poder jugar-hi al descomprimir els fitxers .zip o .rar entregats, obrint el fitxer “index.htm”, tal com està indicat a les bases reguladores.